FANDOM


„Spoko, nic mi nie jest.”
Cole o swoim stanie fizycznym.[src]

Redukcja obrażeń – jedna z mocy pasywnych w inFamous.

OpisEdytuj

Redukcja obrażeń pozwala Cole'owi znieść więcej obrażeń od swoich oponentów, nim zostanie przez nich zneutralizowany.

Działanie tychże ulepszeń nie jest dokładnie wyjaśnione. Możliwe, iż inwestowanie w te modyfikacje, przyśpiesza procesy zachodzące w organizmie Cole'a, z pomocą energii elektrycznej. Inną tezą jest wzmacnianie niewidocznej powłoki ochronnej obejmującej ciało Cole'a, która pełni rolę swego rodzaju pola siłowego, chroniącego go przed uszkodzeniami.

Wszystkie modyfikacje tejże mocy są dostępne zarówno dla postaci karmicznie pozytywnej, jak i negatywnej. Całkowity koszt ulepszeń redukcji obrażeń wynosi razem pięć tysięcy (5000) punktów doświadczenia.

UlepszeniaEdytuj

Poziom 1.Edytuj

Ikonka redukcji obrażeń 1 (inFamous)
Redukcja obrażeń: 10%
  • Wymagania: Ukończono misję Geneza.
  • Koszt: 600 PD
  • Opis: Zmniejsza obrażenia zadawane Cole'owi.

Poziom 2.Edytuj

Ikonka redukcji obrażeń 2 (inFamous)
Redukcja obrażeń: 20%
  • Wymagania: Nabyto ulepszenie z pierwszego poziomu.
  • Koszt: 1800 PD
  • Opis: Dodatkowo zmniejsza obrażenia zadawane Cole'owi.

Poziom 3.Edytuj

Ikonka redukcji obrażeń (inFamous)
Redukcja obrażeń: 30%
  • Wymagania: Nabyto ulepszenie z drugiego poziomu.
  • Koszt: 2600 PD
  • Opis: Jeszcze bardziej zmniejsza obrażenia zadawane Cole'owi.